BoZ Jovi

Kaz Bon Jovi  (vo, ‚‡, webmaster) Yocco McDonald  (b, vo)

Steve Torres  (drums, per) Elly Bryan (key, vo)

Tammy Sambora  (g, vo) Lorenza Ponyo (vn, vo)